• Povodom Uskršnjih i Prvomajskih praznika Univerzitet neće raditi od 18.04.2014. do 4.05.2014. Prvi radni dan je 5.05.2014. Dana  28.29. i 30.04. 2014. studentska služba će dežurati od 10-13h.