Prvi kolokvijum iz predmeta Ekonomske integracije će se održati u ponedeljak 01. 12. 2014 u terminu od 10-18h .